Udgivet 13. Dec 2016

INCI-Databasen

INCI står for International Nomenclature of Cosmetic Ingredients og er en liste med en international og ensartet navngivning af ingredienser i kosmetiske produkter. INCI-listen udarbejdes af den amerikanske brancheorganisation for kosmetik (The Personal Care Products Council) i samarbejde med den europæiske brancheorganisation (Cosmetics Europe).

 

INCI-listen og forbrugeren

INCI-deklarationen giver forbrugeren en præcis og nøjagtig produktbeskrivelse. Med INCI-deklarationen kan forbrugeren således let og hurtigt finde frem til de specifikke indholdsstoffer i et kosmetisk produkt, og fx undgå produkter, som indeholder stoffer, som vedkommende evt. måtte være overfølsom over for.

 

INCI-listen er ikke en liste over anvendte og tilladte stoffer i kosmetiske produkter

Der findes flere end 10.000 stoffer på INCI-listen. Antallet af stoffer afspejler dog langt fra det reelle antal ingredienser i kosmetiske produkter. Nogle af stofferne på INCI-listen er således, efter de har fået et INCI-navn, ikke længere tilladt at anvende i kosmetiske produkter. Disse stoffer figurerer dog stadig på listen, da den blot er en fælles navnebetegnelse for ingredienser, der på et eller andet tidspunkt er blevet registreret, og altså ikke en liste over tilladte stoffer i kosmetiske produkter. Det fremgår af listen, såfremt et stof er reguleret i kosmetiklovgivningen.

 

INCI-listen og kosmetiklovgivningen

Alle kosmetiske produkter er i Danmark og resten af EU underlagt kravene i Kosmetikforordningen. I forordningen er det angivet, at kosmetiske produkter skal have en indholdsdeklaration hvor ingredienserne nævnes med deres INCI-navn. Hvis et INCI-navn for en ingrediens ikke findes, kan man bruge et midlertidigt navn (f.eks. EINECS el. lign.), så længe der samtidig ansøges om et INCI-navn. INCI-listen opdateres med ansøgernes stofnavne hvert 1-2 år, og der kan derfor være stoffer på produkternes ingredienslister, der endnu ikke er på INCI-listen. Stoffer, der optages på INCI-listen, publiceres i International Cosmetic Ingredient Dictionary (ICID).

 

Ansøgning om et INCI-navn

En særlig komité mødes kvartalsvis og gennemgår ansøgninger. Ansøgeren får enten navnet godkendt eller får af vide, at der skal indsendes yderligere data. Ansøgeren skal blandt andet indsende informationer om: handelsnavn, kemisk struktur, forslag til nomenklatur, kemiske synonymer, beskrivelse af produktionen samt hvilken funktion stoffet har i det kosmetiske produkt (fx antimikrobiel, blødgørende eller oxiderende effekt).