Udgivet 10. Apr 2017

Branchevejledning for frisører

Baggrunden for, at Brancheforeningen SPT's branchevejledning, er den stadige udvikling, der sker inden for frisørbranchen, de skærpede myndighedskrav, og for at sikre korrekt brug af frisørkosmetikprodukter.

 

Branchevejledningen henvender sig til ansatte og arbejdsgivere i frisørbranchen.  Branchevejledningen giver en generel beskrivelse af frisørkosmetikprodukter, påvirkninger og gener ved erhvervsmæssig brug af frisørkosmetikprodukter og afhjælpning af gener. Frisørkosmetikprodukter er inddelt i produktgrupper med tilhørende produktgruppeblade. Produktgruppebladene oplyser bl.a. om sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige forhold ved brugen af de pågældende produkter.

 

Frisørkosmetikprodukter hører under Miljøministeriets regler for kosmetiske produkter. Reglerne er fælles i EU. Det vil bl.a. sige, at kosmetiske produkter skal være mærket med indholdsdeklaration, den såkaldte INCI deklaration. I det følgende er omtalt de mest typiske frisørkosmetikprodukter, deres anvendelse, funktion og sammensætning.

 

SPT's Branchevejledning om kosmetikprodukter for frisører