Udgivet 03. Jan 2017

Ansvarlig person

En "ansvarlig person" er defineret som:
 

 • En virksomhed, der fremstiller og markedsfører kosmetiske produkter i EU
 • En virksomhed, der importerer fra et ikke EU-land og markedsfører produkterne i EU
 • En virksomhed, der videreforhandler produkter (produceret i eller uden for EU) i eget navn/label
 • En virksomhed, der videreforhandler produkter (produceret i eller uden for EU) og ændrer produktets anprisninger

 

Krav i henhold til kosmetikforordningen

 • Adgang til oplysninger: Den ansvarlige person har pligt til at stille en række oplysninger om det kosmetiske produkt til rådighed for Miljøstyrelsen og for offentligheden.
 • Anmeldelse: Den ansvarlige person, og i visse tilfælde også distributøren, skal anmelde de kosmetiske produkter, de bringer i omsætning til Kommissionen. Indeholder produkterne stoffer på nanoform, skal der foretages en særlig anmeldelse.
 • Anprisninger og markedsføring: Kosmetiske produkter må ikke markedsføres på en måde, der tillægger produkterne egenskaber eller funktioner, som de ikke har.
 • Dossier: Som ansvarlig person skal man udarbejde og opbevare et dossier med produktinformationer for hvert produkt, man markedsfører. 
 • Fremstilling: Kosmetiske produkter skal fremstilles i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, GMP.
 • Mærkning: Kosmetiske produkter skal være mærket med bl.a. indholdsdeklaration, batchnummer, samt navn og adresse på den ansvarlige person. Derudover kan der være krav om særlige sikkerhedsforskrifter.
 • Sikkerhedsvurdering: Den ansvarlige person skal dokumentere et produkts sikkerhed, ved at udarbejde en sikkerhedsvurdering.
 • Uønskede virkninger og alvorlige uønskede virkninger: Den ansvarlig person skal registrere alle uønskede virkninger, der opstår ved brug af et kosmetisk produkt. De alvorlige uønskede virkninger skal indberettes til Miljøstyrelsen.

 

Læs mere om tjeklisten til "Ansvarlig person" på Miljøstyrelsens hjemmeside her

Bemærk, at det er Kosmetikforordningen du skal overholde, og at ovenstående tjekliste blot skal ses som vejledende.